Armiati Mohd Ismail

Persyarikatan

Mempunyai 8 tahun pengalaman dalam mengurus penubuhan syarikat Sdn Bhd dan PLT, menyediakan perkhidmatan simpankira dan penyata untung-rugi syarikat dan enterprise.

Menyediakan perkhidmatan pengurusan syarikat seperti pendaftaran lesen eperolehan, pendaftaran caruman majikan KWSP, pendaftaran harta intelek (IP), aplikasi sistem IT seperti OfficeCentral untuk mengurus operasi dan maklumat bisnes syarikat.

Memberi khidmat “personal” dan “group coaching” kepada syarikat SME yang memerlukan kemaskini maklumat kewangan operasi dan “Standard Operating Procedure” pengurusan syarikat.

Pengalaman:  Setiausaha, Jabatan Kewangan, Petronas Nasional Berhad (1980 – 1985). Pemasaran Simen Negara Sdn Bhd,Executive Secretary, Cement Industries of Malaysia Berhad, Renong Group (1987 – 1998). Executive Secretary, Crystal Accord Sdn Bhd (1997 – 2002). Islamic Financial Planner (Takaful & Penulisan Wasiat) (2003 – 2007). Business Dev. Manager, AAA Urus Kira (M) Sdn Bhd (2008 – 2014). Chief Operating Officer, ABS Business Services PLT. (2015 – current).